Våre tjenester

Rettshjelp West bistår bedrifter med juridisk veiledning. Vi har særlig spesialisert oss på GDPR og personvern, og kan hjelpe din bedrift med å etterleve GDPR i praksis. Vi er fleksible og kan starte i løpet av kort tid, enten du har behov for litt finpussing på personvernerklæringen eller har behov for kontinuerlig bistand, f.eks. med et personvernombud.

Typiske kunder er mindre bedrifter som har behov for bistand med personvernarbeidet sitt, enten det er rettet ut mot kunder eller mot selskapets egne ansatte. Rettshjelp West kan bistå med å utvikle startpakker for personvernarbeidet, utvikle planer, utføre vurdering av personvernkonsekvenser eller fungere som bedriftens eget personvernombud.

Vi tilbyr også e-læringskurs innenfor personvern. Etter vår erfaring er det mange kunder som har små, praktiske oppgaver som skal løses, men som ikke har kunnskapen som trengs for å utføre oppgavene, og derfor ender opp med å bruke unødvendig mye tid og penger på å få løst problemet av en ekstern konsulent. Våre kurs tar utgangspunkt i praktiske oppgaver som må utføres i mange ulike selskaper, og skal sette deg i stand til å løse dem uten å måtte leie inn konsulenter til jobben.

Personvernombud

Et personvernombud er et kontaktpunkt mellom selskapet, kundene og Datatilsynet. Personvernombudet bistår i løpende arbeid knyttet til personvern, og er påkrevd for enkelte selskaper. Lei et personvernombud med både høy kompetanse og bred erfaring. Skap samtidig trygghet for ansatte, kunder og samarbeidspartnere

Skreddersydd innføring i personvern for bedrifter

Alle bedrifter må følge GDPR, men det kan for mange virke uoversiktlig og vanskelig å sette seg inn i hvilke krav som gjelder. Vår jurist kan tilby en egen skreddersydd innføring i prinsipper som gjelder etter GDPR, hvilke krav som gjelder for deres selskap og forslag til hvordan dere kan løse det i praksis.

Startpakke i personvern

Når man skal begynne å behandle personopplysninger om andre, er det en rekke ting som må være på plass etter GDPR, men ikke alle selskaper har behov for den løpende bistanden et personvernombud kan tilby. Kanskje trenger du bare hjelp med å gjøre en vurdering av personvernkonsekvenser, skrive en personvernerklæring eller opprette rutiner for hvordan man skal behandle personopplysninger? Vår jurist har erfaring med denne type arbeid, setter seg raskt inn i selskapets behov og kan bistå din bedrift i dette arbeidet.